KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Cezary Borys Potaman

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii Notarialnej Cezary Borys Potman. Zgodnie z art. 79 ustawy (Prawo o notariacie), Notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne, wśród nich:

• umowa zbycia nieruchomości

• umowa o podział majątku wspólnego

• umowa przeniesienia

• umowa poświadczenia

• poświadczene podpisu

• oświadczenie o odrzuceniu spadku

• umowa pożyczki, w tym umowa pożyczki pod zastaw

• umowa darowizny, w tym umowa darowizny pieniędzy, umowa darowizny pojazdu, umowa darowizny mieszkania

• umowa sprzedaży, w tym umowa sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży samochodu

• umowa najmu okazjonalnego

• upoważnienia

• umowy majątkowe małżeńskie, (umowa intercyzy)

 

Kancelaria obsługuje podmioty prawne i gospodarcze, przygotowując m.in.

• umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

• statut spółki akcyjnej • pełnomocnictwa Sporządza poświadczenia, np.

• poświadczenie podpisu • poświadczenie na zgodność z oryginałem

 

Ponadto kancelaria z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie m.in.

• doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków

• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, a także:

• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

• sporządza na żądanie Strony projekty umów i oświadczeń i innych dokumentów

• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

adres

ul. 5 Lipca 9/1
70-375 SZCZECIN
zachodniopomorskie

phone

Zadzwoń do nas!